SGE STAVEBNÍ s.r.o.

VODOINSTALACE A KANALIZACE


 

     Instalacemi vodovodních a kanalizačních rozvodů se zabýváme již od roku 1994. Zaměřujeme se především na opravy stávajících rozvodů v panelových a činžovních obytných domech, ale problémem pro nás není ani zcela nová instalace v novostavbách rodinných nebo bytových domů. Kromě základních instalatérských prací provádíme veškeré související činnosti (například bourací a zednické práce). Níže uvádíme nejběžnější činnosti, které u nás můžete objednat:

 

Výměna vodovodních stoupaček v panelových domech

     Panelové domy se nejvíce stavěly v druhé polovině minulého století. U domů staršího data výroby byly vodovodní rozvody provedeny ocelovým potrubím. Na přelomu tisíciletí pak docházelo k výměnám ocelového potrubí za potrubí plastové (obvykle PPR). Bohužel většina instalatérských firem provádějících rekonstrukce vodovodu na "nejnižší cenu" vůbec neměla tušení o tom, jak správně nové vodovodní rozvody nainstalovat. Velmi často docházelo k použití potrubí nevhodných tlakových tříd, k chybnému kotvení rozvodů, k použití tvarovek určených jen pro studenou vodu na rozvody vody teplé a také k použití zcela nedostačující tepelné izolace. Díky výše uvedeným vadám při instalaci plastových rozvodů začalo v mnoha objektech docházet k vážným haváriím (prasknutí potrubí). Z toho důvodu v posledních letech v panelových domech měníme plast za plast. Nové instalace ale provádíme tak, aby byla zajištěna co nejdelší životnost:

- používáme potrubí od společnosti Wavin Ekoplastik, konkrétně řady EVO nebo FIBER-BASALT
- veškeré potrubí a tvarovky používáme v tlakové třídě určené pro horkou vodu
- na odbočkách k bytovým rozvodům osazujeme kvalitní kovové uzávěry značek EM nebo na přání GIACOMINI
- pro rozvody teplé vody používáme izolaci o tl. stěny 20 mm 
- kotvení rozvodů věnujeme velkou pozornost, nikdy nedopustíme deformaci potrubí
- v případě absence kotvících bodů doplňujeme nové konzole
- nezastaví nás ani případné bourací a zednické práce v souvislosti s nesprávně provedenými rekonstrukcemi koupelen nebo toalet

Standardní "stoupačku" vodovodu v bytovém domě s až 12-ti patry vyměníme běžně během jednoho pracovního dne (8.00 - 18.30)

Výměna vodovodních a kanalizačních stoupaček v činžovních domech

     Většina činžovních domů, se kterými jsme se setkali, pocházela z konce devatenáctého nebo počátku dvacátého století. Tyto domy většinou prodělaly již několik částečných nezdokumentovaných rekonstrukcí různých stupňů kvality. Obvykle nacházíme původní rozvody kanalizace zhotovené z litinového potrubí, rozvody vodovodu bývají mixem olověných, železných a plastových trubek. V porevoluční době se také vyskytují rozvody vodovodu z tzv. "amerického" plastu.

     Každá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v "činžovním" domě začíná důkladnou prohlídkou. Oproti panelovým domům bývá situace v bytech ležících nad sebou velmi odlišná. Jeden typický byt nelze považovat za spolehlivý vzor. Při prohlídce je nutné zjistit veškeré souvislosti mezi stoupacím rozvodem vodovodu a kanalizace na straně jedné a vnitřními bytovými rozvody, zařizovacími prvky a celkovým stavebním provedením koupelen, toalet a kuchyní v bytech na straně druhé. Rozsah prací a tím i celková cena záleží především na způsobu napojení vnitřních bytových rozvodů na "stoupačky" a také případné nutnosti demontovat a zpětně namontovat zařizovací prvky, které brání výměně stoupacích rozvodů. Jde nejčastěji o plynové kotle, bojlery, vany, sprchové kouty, kuchyňské linky a WC mísy.

     Naše společnost provádí komplexní práce potřebné pro realizaci výměny vodovodních a kanalizačních stoupaček. Samozřejmostí jsou zakrývací práce, demontáže vybavení, stěhování, bourací práce, demontáž původních rozvodů, montáž nových rozvodů, zednické a obkladačské práce a nakonec zpětná montáž vybavení. Problémem není ani kompletní rekonstrukce koupelen, toalet, kuchyní a přilehlých místností. Samozřejmostí je i realizace souvisejících prací (oprava elektroinstalace, opravy maleb a nátěrů, úpravy rozvodů plynovodu a komínových cest atp.).

     Typické práce na výměně jedné stoupačky vodovodu a kanalizace v činžovním domě se sedmi patry trvá cca 14 dní. Vlastní výměna svislých rozvodů zabere obvykle tři dny. V dalších dnech se řeší napojení na bytové rozvody a především zednické a obkladačské práce. Většinou bytů ve staré zástavbě prochází dvě až tři stoupačky vodovodních a kanalizačních rozvodů. V rámci zachování dostupnosti vody v bytech se zahajují práce na jednotlivých stoupačkách s odstupem 3 dnů. Celková doba prací v bytové jednotce s více stoupačkami dosahuje obvykle tří týdnů.

Vodoměrné soustavy - opravy a výměny

     Na vstupu vodovodu do bytového (nebo komerčního) objektu se prakticky vždy nachází vodoměrná soustava. Součástí vodoměrné soustavy je vodárenský vodoměr, který slouží k měření spotřeby vody daného objektu. Specifikace provedení vodoměrné soustavy je stanovena obecnými technickými normami a interním předpisem místní vodárenské společnosti. Obvyklé je zapojení: uzávěr - filtr - vodoměrné šroubení - vodoměr - vodoměrné šroubení - uzávěr s vypouštěcím ventilem - zpětná klapka. Špatně provedená nebo korozí poškozená vodoměrná soustava se může přímo podílet na případném chybném měření spotřeby vody pomocí vodárenského vodoměru. V případě potřeby jsme schopni vodoměrnou soustavu opravit nebo zcela vyměnit a to tak, aby nový stav korespondoval s připojovacími podmínkami konkrétní vodárenské společnosti. 

Úprava vody za vodoměrnou soustavou

     Vodárenská společnost dodává vodu odběratelům na základě Smlouvy. Součástí smluvních podmínek jsou mnohdy ustanovení omezující odpovědnost dodavatele vody za škody vzniklé na majetku odběratele vinou "nestandardních" dodávek vody. Jedná se především o vady vzniklé příliš vysokým tlakem ve vodovodním řádu nebo způsobené nečistotami obsaženými ve vodě.

     Mechanické nečistoty, které jsou přítomné v pitné vodě, jsou častým zdrojem závad vodovodních baterií, myček, praček, napouštěcích ventilů toalet, pojistných a redukčních ventilů, bojlerů, plynových kotlů, bytových vodoměrů atp.. Nejvíce problémů způsobuje písek a dále pak zrnka vodního kamene či špony ze rzi. Řešením je osazení filtru jemných částic za vodoměrnou soustavu. Doporučujeme hrubost síta 200 mikrometrů. Nejlepší zkušenosti máme s filtry Honeywell / Braukmann F76S nebo F74CS.

     Typickým důsledkem vyššího nebo kolísajícího tlaku vody ve vodovodním řádu je například protékání pojistných ventilů bojlerů nebo plynových kotlů, protékající nádržky toalet a praskající hadičky k vodovodním bateriím. Tyto závady mohou způsobit rozsáhlé škody na majetku a také výrazné navýšení účtu za vodu. Řešením je osazení redukčního ventilu za vodoměrnou soustavu, optimálně za filtr jemných částic.

 

     x

     

 


edit 2021-07-09

Jestliže potřebujete realizovat jakékoliv stavební práce, rádi Vám předložíme technologickou i cenovou nabídku. Schůzku s naším technikem si můžete domluvit na telefonu 283 870 824, nebo pomocí E-mailu.

Upozornění na používání cookies souborů

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.