SGE STAVEBNÍ s.r.o.

     V oblasti stavebních prací se zaměřujeme především na menší výstavbu (rodinné domy) a na údržbu bytových objektů (činžovní a panelové domy). Této činnosti se věnujeme již od roku 1993 a realizovali jsme již stovky zakázek. Jsme schopni provádět drobné opravy, ale i rozsáhlé a komplexní rekonstrukce. Níže uvádíme přehled činností, kterým se věnujeme nejvíce.

Projekce

     V oblasti projekce jsme schopni nabídnout realizaci standardní projektové dokumentace pro výstavbu rodinných domů nebo jejich úprav. Dále zpracováváme projektové dokumentace nezbytné pro celkové rekonstrukce obytných domů. Kromě celkových stavebních projektů jsme schopni nabídnou realizaci profesních projektů elektroinstalace, vodovodu, kanalizace a vytápění. Provádíme také zaměřování bytových domů a jejich zakreslení do dokumentace stávajícího provedení pro účely vyhotovení prohlášení vlastníka objektu (nezbytné například při převodu bytového družstva na SVJ).

Rekonstrukce bytových jednotek

     Rekonstrukce bytových jednotek v panelových nebo zděných domech je jednou z nejčastěji prováděných zakázek naší firmou. Obvykle provádíme kompletní rekonstrukce na klíč. Problémem není vyklízení původního bytu, bourací práce, instalace nových rozvodů elektřiny, vodovodu a topení a následné stavební práce. Naši technici pro Vás obloží koupelnu, instalují novou kuchyň, položí plovoucí podlahy, osadí nové dveře, vymalují barvou dle Vaší volby, zapojí rozvody internetu, instalují moderní spotřebiče ovládané hlasem nebo mobilní aplikací... Samozřejmostí je i kompletní úklid bytu po rekonstrukci a montáž bytových doplňků. Vždy se snažíme splnit veškeré výzvy, kterými jsou atypické požadavky zákazníků...

Stavby rodinných domů

     V žádném případě se nestavíme do role developera nebo společnosti, která staví nejlevnější rodinné domy řadového typu. Naší cílem je stavět domy, které mají svou nezaměnitelnou duši. Rádi stavíme originální rodinné domy na vysoké technologické úrovni. Sledujeme současné trendy automatizace a snižování spotřeby energií. V souvislosti s realizací rodinného domu jsme schopni vybudovat vzhlednou zahradu s automatickým zavlažováním a robotickou sekačkou. Problémem není ani dodávka dětského multifunkčního hřiště nebo bazénu s automatickým provozem. V zájmu vysoké bezpečnosti domu jsme schopni vybudovat systém elektronického zabezpečení doplněný o kamerový systém s detekcí obličejů s SPZ.

Rekonstrukce vnitřních prostor panelových domů

     Panelových domů bylo v České republice vystaveno velké množství. Liší se provedením (typem), stářím a kvalitou výroby. Velké množství těchto domů bylo již rekonstruováno, další nemalé množství na celkovou rekonstrukci ještě čeká. Naše společnost rekonstrukce panelových domů provádí již více než 20 let. Při rekonstrukci vnitřních prostor se snažíme postupovat způsobem, který zajistí dlouhodobě kvalitní a esteticky zajímavé řešení. Více informací naleznete níže.

Elektroinstalace

     Základním prvkem společných prostor panelových domů je elektroinstalace. Ve stávajícím provedení se na jednotlivých podlažích nacházejí elektroměrové rozvaděče typu JOP. Skrz tyto rozvaděče prochází hlavní domovní napájecí vedení (HDV), rozvody státního telefonu a rozvody domácích telefonů. Z rozvaděčů JOP jsou nataženy silové a slaboproudé rozvody do jednotlivých bytů a to obvykle způsobem, který neumožňuje jejich snadnou výměnu. Původní rozvody silnoproudé elektroinstalace neodpovídají aktuálním požadavkům elektrifikace moderních domácností a slaboproudé rozvody jsou velmi zastaralé. Rozvody osvětlení bývají umístěny na povrchu panelů ve starých nevzhledných lištách a svítidla neumožňují splnění hygienických požadavků na intenzitu osvětlení. Řešením je kompletní výměna rozvodů dle aktuálních norem s výhledem do budoucnosti. Pro realizaci je nezbytné vyhotovení projektové dokumentace a řešení projednat s místní energetickou společností, společností CETIN, poskytovateli internetu a provozovatelem výtahu.

     Při realizaci výměny elektroinstalace navrhujeme systém, jehož morální životnost bude počítána v desítkách let. Nové elektroměrové rozvaděče jsou koncipovány dle našeho návrhu tak, aby bylo zajištěno oddělení silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Elektrické přívody do bytů provádíme kabely CYKY 4x10J, které umožňují plnou elektrifikaci bytu s dodatečnou rezervou. Do každého bytu vede také průchodná instalační trubka, do které se osazují slaboproudé rozvody. Výhodou tohoto řešení je možnost doplnění nových slaboproudých rozvodů nebo jejich jednoduchá výměna (například při náhradě standardního internetového připojení za optický kabel). Nové přívody do bytů obvykle instalujeme na stropní panel, pod kterým zhotovujeme SDK podhled. Nad SDK podhledem instalujeme i rozvody pro osvětlení schodiště. Pro osvětlení společných prostor schodiště obvykle používáme LED panely rozměru 600 x 600 mm s příkonem 40 W a teplotou světla 3000 K. Svítivost těchto panelů umožňuje splnění předpisů pro osvětlení společných prostor (požadavek dle normy je 100 lx). Výsledkem je pak výrazně lepší vzhled společných částí domu, plně funkční silnoproudá elektroinstalace, dostatečná intenzita osvětlení při nižší spotřebě elektrického proudu a koncept řešení, které bez viditelných zásahů ve společných prostorách domu umožňuje variabilní změny datových přípojek jednotlivých bytů. Problémem není ani doplnění svislých rozvodů internetu dalších operátorů.

     V rámci úspor jsme schopni na střechy panelových domů instalovat i systémy fotovoltaických panelů a záložních akumulátorů. Vyrobená elektrická energie ze solárních panelů lze pak použít k napájení systémů domácích telefonů, zvonků, napájení stálého i nouzového osvětlení nebo tepelného čerpadla pro předehřívání cirkulační větve teplé vody. Způsobů využití samozřejmě může být více v závislosti na vybavení konkrétního objektu.

Vstupní portály

     Vstupní portál je základem zabezpečení každého panelového domu. Původní dveřní ocelové systémy se nahrazují novými výplněmi, zhotovenými nejčastěji z hliníkových profilů. Součástí vstupního portálu bývají kromě dveří i zvonkové panely, technologie elektronického přístupového systému či sestavy poštovních schránek. Doplňkem může být i zastřešení prostoru před vstupními dveřmi a samozřejmě vnější a vnitřní čistící zóny. Na základě prohlídky konkrétního objektu a požadavků zákazníka vždy nejprve vypracujeme návrh řešení obnovy vstupního portálu. Vždy dbáme na kvalitu použitých materiálů, funkčnost dveří včetně kvalitního systému dovírání a také na zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí do objektu. Osazení bezpečnostních skel do výplní je vždy standardem.

Povrchy stěn a stropů

     Většina panelových domů nese rukopis doby svého vzniku. Na spodních částech stěn obvykle narazíme na plastickou omyvatelnou linkrustu s různým rozsahem poškození. Nad její úrovní je běžně použitá standardní bílá malba. Panelové stropy bývají taktéž natřeny na bílo. Povrchy panelů jsou opatřeny vyrovnávací vrstvou a štukem. Při celkových rekonstrukcích interierů panelových domů dochází k demontáži původních instalačních lišt pro rozvody osvětlení. Zde nastává obvykle první větší problém. V minulosti byl většinou osazen panel včetně lišty. Následně došlo k povrchové úpravě panelů štukováním. Výška štuku vlevo a vpravo od lišty bývá shodná pouze v ojedinělých případech. Je-li záměrem sjednotit povrchy stěn a vnitřní prostory domu zmodernizovat, je nutné odstranit původní linkrustu a malby a následně povrchy celých stěn srovnat a nejlépe natáhnout armovací tkaninou a jemným štukem. Pak lze aplikovat moderní omyvatelné barvy a učinit schodiště panelového domu příjemným prostředím. Opravu povrchů stropů řešíme většinou sádrokartonovým podhledem. Má to řadu výhod. Nejen, že dojde ke srovnání stropu, ale nad podhledem lze umístit veškeré rozvody elektroinstalace pro byty a osvětlení. Do SDK podhledů lze osadit i zajímavá svítidla.

Podlahy společných prostor v patrech, schodiště

     Na podlahách původních panelových domů včetně schodišťových ramenátů obvykle naleznete jako podlahovou krytinu PVC. Není-li podlahová krytiny ve vyhovujícím stavu, nastává čas pro změnu. Vše začíná demontáží PVC a očištěním podlah. Velmi často je pak zjištěna poměrně velká nerovnost podkladních ploch. Před pokládkou jakékoliv nové podlahové krytiny je nutné podkladní vrstvy vyrovnat při současné kontrole výškových vztahů mezi dveřmi bytů, dveřmi výtahu a prvním schodem schodiště.

      Při celkových rekonstrukcí obvykle používáme na schodiště a společné prostory domu zátěžové PVC, kromě přízemí a suterénu. Zde obvykle pokládáme kvalitní mrazuvzdornou a protiskluzovou dlažbu.

Balkony a terasy

     Balkony a terasy tvoří nejproblémovější část pláště budov. Na rozdíl od střech zde nalezneme daleko více rizikových míst, jejichž poškození vede k průsaku dešťové vody do vnitřní části budovy.

 

Jestliže potřebujete realizovat jakékoliv stavební práce, rádi Vám předložíme technologickou i cenovou nabídku. Schůzku s naším technikem si můžete domluvit na telefonu 283 870 824, nebo pomocí E-mailu.

Upozornění na používání cookies souborů

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.