SGE STAVEBNÍ s.r.o.

POŽÁRNÍ VODA


 

     Rozvody požární vody jsou velmi důležitou součástí každé větší budovy. I přes veškerou opatrnost může vzniknout požár. K jeho uhašení v počátečním stádiu slouží právě požární vodovod. Mnohdy jsou ale rozvody požárního vodovodu nevyhovující. V minulém století se nejvíce používalo ocelové potrubí, které bohužel poměrně silně koroduje. Paradoxně jsou ale dnes v lepším stavu rozvody pocházející z šedesátých let dvacátého století, než rozvody deset let staré. Důvodem jsou méně kvalitní druhy oceli, používané v současnosti. Díky absenci vhodných potrubních oddělovačů se do rozvodů požárního vodovodu dostávají nepatrné bublinky vzduchu. Z těch se časem stávají vzduchové kapsy a ideální prostředí pro korozi je na světě. Díky vnitřní korozi se pak stěny potrubí zužují. Následkem je nedostatečná průtočnost potrubí, která vede k podstatnému snížení funkce hydrantu. Tato závada je většinou odhalena při revizi hydrantů. Doporučením je pak výměna rozvodů požární vody.

 

Požární vodovod na věky - nerezové potrubí Viega

     Dostaneme-li požadavek na výměnu rozvodů požárního vodovodu, jednoznačně doporučujeme použití nerezového potrubí. Důvodů je více. Na prvním místě je nehořlavost. Samozřejmě, že víme, že v místech s dojezdem "hasičů" do 15 minut nemusí být požární rozvod z nehořlavého a ohni odolného materiálu. Ale jistota je prostě jistota. Přece jen je vhodné mít k dispozici funkční hasební prostředek před příjezdem "hasičů". Druhým důvodem je životnost nerezového potrubí. Ta je opravdu extrémně dlouhá.

     Z výše uvedených důvodů nové rozvody požární vody provádíme pomocí nerezového potrubí Viega. Spoje jsou prováděny lisováním. Díky vysoké přesnosti výroby potrubního systému a tvarovek je zajištěna dokonalá těsnost a to i v dlouhodobém horizontu. Už nikdy nebude třeba řešit snížení průtoku díky korozi nebo netěsnosti rozvodu.

 

Funkční oddělení požární a pitné vody - dejte STOP-ku bakteriím!

     Kromě vlastních rozvodů požárního vodovodu dodáváme i sestavy zpětných klapek nebo potrubních oddělovačů do místa rozdělení rozvodu pitné a požární vody. K tomuto oddělení dochází obvykle těsně za vodoměrnou soustavou. Bohužel většina starších objektů nedisponuje na začátku rozvodu požární vody zařízením, které by zajistilo, aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody "stojatou a kontaminovanou" vodou z rozvodů požární vody. Proto je nezbytné při opravě rozvodů požární vody zajistit i tento podstatný detail.

 

Hydrantové skříně a jejich výzbroj

     Koncovým prvkem rozvodů požární vody je hydrantová skříň s předepsanou výzbrojí, kterou tvoří požární hadice a proudnice. Moderní skříně jsou kompaktnějšího tvaru a také jsou líbivější. Při rekonstrukcích společných prostor proto hydrantové skříně velmi často měníme za nové. V některých domech bývá i problém s krádežemi výzbroje hydrantových skříní. Technicky jsme schopni napojit hydrantové skříně na samostatný okruh EZS. Neoprávněné otevření hydrantové skříně je ihned signalizováno hlasitým alarmem a informace o podezření na neoprávněnou manipulaci je odesláno formou oznámení správci objektu.

Jestliže potřebujete realizovat jakékoliv stavební práce, rádi Vám předložíme technologickou i cenovou nabídku. Schůzku s naším technikem si můžete domluvit na telefonu 283 870 824, nebo pomocí E-mailu.

Upozornění na používání cookies souborů

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.