SGE STAVEBNÍ s.r.o.

POŽÁRNÍ VODA


 

     Rozvody požární vody jsou velmi důležitou součástí každé větší budovy. I přes veškerou opatrnost může vzniknout požár. K jeho uhašení v počátečním stádiu slouží právě požární vodovod. Mnohdy jsou ale rozvody požárního vodovodu nevyhovující. V minulém století se nejvíce používalo ocelové potrubí, které bohužel poměrně silně koroduje. Paradoxně jsou ale dnes v lepším stavu rozvody pocházející z šedesátých let dvacátého století, než rozvody deset let staré. Důvodem jsou méně kvalitní druhy oceli, používané v současnosti. Díky absenci vhodných potrubních oddělovačů se do rozvodů požárního vodovodu dostávají nepatrné bublinky vzduchu. Z těch se časem stávají vzduchové kapsy a ideální prostředí pro korozi je na světě. Díky vnitřní korozi se pak stěny potrubí zužují. Následkem je nedostatečná průtočnost potrubí, která vede k podstatnému snížení funkce hydrantu. Tato závada je většinou odhalena při revizi hydrantů. Doporučením je pak výměna rozvodů požární vody.

 

Požární vodovod na věky - nerezové potrubí Viega

     Dostaneme-li požadavek na výměnu rozvodů požárního vodovodu, jednoznačně doporučujeme použití nerezového potrubí. Důvodů je více. Na prvním místě je nehořlavost. Samozřejmě, že víme, že v místech s dojezdem "hasičů" do 15 minut nemusí být požární rozvod z nehořlavého a ohni odolného materiálu. Ale jistota je prostě jistota. Přece jen je vhodné mít k dispozici funkční hasební prostředek před příjezdem "hasičů". Druhým důvodem je životnost nerezového potrubí. Ta je opravdu extrémně dlouhá.

     Z výše uvedených důvodů nové rozvody požární vody provádíme pomocí nerezového potrubí Viega. Spoje jsou prováděny lisováním. Díky vysoké přesnosti výroby potrubního systému a tvarovek je zajištěna dokonalá těsnost a to i v dlouhodobém horizontu. Už nikdy nebude třeba řešit snížení průtoku díky korozi nebo netěsnosti rozvodu.

 

Funkční oddělení požární a pitné vody - dejte STOP-ku bakteriím!

     Kromě vlastních rozvodů požárního vodovodu dodáváme i sestavy zpětných klapek nebo potrubních oddělovačů do místa rozdělení rozvodu pitné a požární vody. K tomuto oddělení dochází obvykle těsně za vodoměrnou soustavou. Bohužel většina starších objektů nedisponuje na začátku rozvodu požární vody zařízením, které by zajistilo, aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody "stojatou a kontaminovanou" vodou z rozvodů požární vody. Proto je nezbytné při opravě rozvodů požární vody zajistit i tento podstatný detail.

 

Hydrantové skříně a jejich výzbroj

     Koncovým prvkem rozvodů požární vody je hydrantová skříň s předepsanou výzbrojí, kterou tvoří požární hadice a proudnice. Moderní skříně jsou kompaktnějšího tvaru a také jsou líbivější. Při rekonstrukcích společných prostor proto hydrantové skříně velmi často měníme za nové. V některých domech bývá i problém s krádežemi výzbroje hydrantových skříní. Technicky jsme schopni napojit hydrantové skříně na samostatný okruh EZS. Neoprávněné otevření hydrantové skříně je ihned signalizováno hlasitým alarmem a informace o podezření na neoprávněnou manipulaci je odesláno formou oznámení správci objektu.

Jestliže potřebujete realizovat jakékoliv stavební práce, rádi Vám předložíme technologickou i cenovou nabídku. Schůzku s naším technikem si můžete domluvit na telefonu 283 870 824, nebo pomocí E-mailu.